Lembaga Pengarah

Sesi 2016 / 2017

Haji Jaafar bin Jusoh

Pengerusi Eksekutif

Haji Mohamad Noor bin Mohamad

Setiausaha Eksekutif

Haji Ahmad Tarmizi bin Husin

Pengarah

Encik Kamaruzzaman bin Tarumizee

Pengarah

Haji Ahmad Othman bin Maseri

Pengarah

Ustaz Fajuri bin Mamat

Pengarah