Takaful Kembara

Kami menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan mendapatkan pakej perlindungan semasa melancong. Antara perlindungan yang kami tawarkan adalah seperti kecurian, kemalangan, kerosakkan bagasi, kelewatan bagasi, perbelanjaan perubatan di luar Negara, keilatan kekal dan lain-lain. Kami juga merupakan agen korporat kepada syarikat Takaful Etiqa dan Takaful Ikhlas.